Προστατεύστε το σκύλο σας από τις σκνίπες

Οι σκνίπες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Με τα νύγματά τους μεταδίδεται στους σκύλους, αλλά και στους ανθρώπους, η λεϊσμανίωση, ασθένεια η οποία προσβάλει το δέρμα και τα σπλάχνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Για να…

Οι τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη της λεϊσμανίωσης (καλά-αζάρ)

Οι τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη της λεϊσμανίωσης (καλά-αζάρ)Πώς μπορώ να προστατεύσω το σκύλο μου από τις σκνίπες; Πόσο χρήσιμο είναι το εμβόλιο της λεϊσμανίωσης; Ένα αντιεμετικό στη μάχη κατά της λεϊσμανίωσης....