Οι τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη της λεϊσμανίωσης (καλά-αζάρ)

Οι τελευταίες εξελίξεις στην πρόληψη της λεϊσμανίωσης (καλά-αζάρ)Πώς μπορώ να προστατεύσω το σκύλο μου από τις σκνίπες; Πόσο χρήσιμο είναι το εμβόλιο της λεϊσμανίωσης; Ένα αντιεμετικό στη μάχη κατά της λεϊσμανίωσης....